Udruženje građevinarstva i IGM Privredne Komore FBiH na sajmu “Grames”

Zbog vremenske uvjetovanosti radova u građevinarstvu, pojava proljeća veže se za početak...