Udruženje građevinarstva i IGM Privredne Komore FBiH na sajmu “Grames”

18/03/2018. | Novosti

Zbog vremenske uvjetovanosti radova u građevinarstvu, pojava proljeća veže se za početak građevinske sezone, intenzivniju dinamiku građenja, nove početke u realizaciji projekata i sl. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine obilježila je početak ove građevinske sezone promovišući ovaj sektor privrede i njegove predstavnike-članice Udruženja građevinarstva i IGM PK F BiH, na sajmu „Grames” Banja Luka....