Klijenti mikrokreditnih organizacija u BiH podnijeli 10.863 zahtjeva za odgodu plaćanja mikrokredita

Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini – AMFI kontinuirano prati rad svojih...