Udruženje za transport P/GKFBiH održalo reizbornu skupštinu

Udruženje za transport Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH dana 30.11.2022. godine održalo...