U toku priprema dokumentacije za urbanu transformaciju sarajevske ulice Musala

U saradnji sa Općinom Centar Sarajevo, Gradom Sarajevo i Univerzitetom u Sarajevu, Razvojni...