Kod Bijeljine počela probna proizvodnja agropeleta

Simo Laketić iz Brodca kod Bijeljine, u saradnji sa partnerom iz Holandije, namjerava da pokrene...