Vidikovac na Trebeviću izdavat će se za 51.000 KM mjesečno?

Gradonačelnica Sarajeva Benjamin Karić uputila je Gradskom vijeću Grada Sarajevo prijedloge odluka...