Dobar finansijski rezultat i najava pripajanja podigli cijenu dionice ASA Banke

Dobar finansijski rezultat u prvom polugodištu, ali i najavljeno pripajanje bivše podružnice...