Norveška vlada traži 49 milijardi dolara iz stabilizacionog fonda

Norveška bi ove godine trebalo da povuče oko 50 milijardi dolara iz državnog stabilizacionog fonda...