Zajedno za svako novo srce

02/07/2024. | Novosti

Zajednička inicijativa kantonalnih zastupnica za pravedniji sistem i ujednačene porodiljske naknade za sve žene u FBiH U organizaciji Westminster fondacije za demokratiju (WFD), u Zenici je danas održana konferencija „Zajedno za svako novo srce: usklađivanje porodiljnih naknada na nivou Federacije Bosne i Hercegovine“. Kako je istaknuto na konferenciji, iako međunarodni i domaći pravni okviri daju...

Nova analiza WFD-a: Politička retorika kočnica stranim investitorima i ekonomskom napretku BiH

04/06/2024. | Novosti

Zapaljiva retorika i politička nestabilnost imaju negativan utjecaj na investicijske odluke stranih, ali i domaćih investitora, te koče ekonomski razvoj zemlje potičući nesigurnost i rizik za investitore, pokazala je analiza autora Rijada Kovača izrađena uz podršku Westminster fondacije za demokratiju (WFD) a u sklopu projekta koji podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Direktni strani investitori su imali...