IMPRESSUM:

Poslovne novine d. o. o. Sarajevo

DIREKTOR:
Emil Kučković
[email protected]

DIREKTOR PROJEKTA I
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

Alena Ahmetspahić-Fočo
[email protected]

MARKETING I PRODAJA:
Azra Memišević
Mersa Sejfić-Mujanović
Edina Kabaklić
Dino Hadžiabdić

KONTAKT MARKETING:
[email protected]
Tel: +387 33 568 827

KONTAKT REDAKCIJE:
Tel: +387 33 568 810
[email protected]
www.poslovnenovine.ba
www.100najvecih.ba

POSLOVNE NOVINE D. O. O. SARAJEVO
Dr. Fetaha Bećirbegovića 1b Sarajevo

ID broj: 4201414760007
PDV broj: 201414760007
Sud. reg.: 065-0-Reg-18-000496
kod Općinskog suda u Sarajevu

Transakcijski računi:
NLB BANKA d.d. Sarajevo: 132-260-20247559-09
ASA Banka d.d. Sarajevo: 134-001-11200483-09

ASA BANKA d.d. Sarajevo (EUR):
IBAN BA39 1401011200009634
SWIFT SABRBA22