Kontakt:

Poslovne novine d. o. o. Sarajevo

DIREKTOR:
Emil Kučković
[email protected]

DIREKTOR PROJEKTA I
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:

Alena Ahmetspahić-Fočo
[email protected]

KONTAKT MARKETING:
[email protected]
Tel: +387 33 568 827

KONTAKT REDAKCIJE:
Tel: +387 33 568 810
[email protected]
www.poslovnenovine.ba
www.100najvecih.ba

ADRESA:

Poslovne novine d.o.o. Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 1b
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina