Osiguranje

Neophodna je transformacija ekonomije brige i njege u BiH

Reducirati neplaćeni rad i raspodijeliti uloge i odgovornosti između muškaraca i žena  Nesrazmjerna odgovornost za brigu i njegu koja je u bh. društvu mahom odgovornost žena izvor je rodne neravnopravnosti i nejednakog pristupa žena tržištu rada. Kako bi se iznašla rješenja za prepoznavanje i preraspodjeljivanje odgovornosti u oblasti neplaćene, ali i plaćene njege i brige,...