Finansije

Go Green kreditna linija Raiffeisen banke za kompanije

Klijentima Raiffeisen banke je sada dostupna kreditna linija Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Go Green. Sredstva iz ove kreditne linije je moguće iskoristiti za ulaganja u industrijske prostore, opremu, software, poboljšanje sistema upravljanja preduzećem i/ili opštu nadogradnju, odnosno u investicijske projekte kojima je primarni cilj poboljšanje usklađenosti sa jednom ili više direktiva EU...