Privrednoj komori FBiH pristupila Norveško-bosanska privredna komora

25/07/2020. | Novosti

Privrednoj komori Federacije BiH (PK FBiH) pristupila je Norveško-bosanska privredna komora, a ugovor o kolektivnom članstvu potpisali su predsjednik PK FBiH Mirsad Jašarspahić i predsjednik Norveško-bosanske privredne komore Ahmed Lindov. Potpisivanje ovog ugovora predstavlja novi vid organizovanja bosanskohercegovačke dijaspore kroz direktno učešće u Privrednoj komori FBiH. Tokom sastanka predsjednik Norveško-bosanske komore i kandidat Parlamenta Kraljevine...