Prezentovani Klinički vodič za tretman HIV-a i AIDS-a i Protokol o savjetovanju i testiranju na HIV

04/05/2022. | Novosti

U cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene usluge, kao i standardizacije dijagnostike i terapije HIV-a i AIDS-a, Udruženje „Partnerstvo za zdravlje“ je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva i uz podršku Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije razvilo Klinički vodič za tretman HIV-a i...

Odgovor na COVID 19 u BiH

05/02/2021. | Novosti

U sklopu regionalnog SoS projekta, kojeg finansira Globalni Fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (TGF), Udruženje Partnerstvo za zdravlje je pokrenulo web platformu Odgovor na COVID-19 u BiH . Platforma će omogućiti zdravstvenim radnicima angažiranim u borbi protiv COVID-19 dobijanje stručnih savjeta od epidemiologa, infektologa, pulomologa i stručnjaka za organizaciju zdravstvenog sistema. Ova...