Poziv za učešće na informativnim sesijama u sklopu projekta “Akcija zajednice za energetsku tranziciju (CAET) u BiH

12/03/2024. | Novosti

Projekat “Akcija zajednice za energetsku tranziciju (CAET) u Bosni i Hercegovini (BiH)“ je odobren od njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a implementira ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (MVTEO). CAET pomaže BiH u njenim naporima da energetsku tranziciju učini...