Novo faktoring društvo na tržištu, u njegov rad uključen i bivši direktor NLB Banke

07/05/2023. | Novosti

Nakon BIG Faktora prošle godine, na tržištu se pojavio novi pružalac usluga faktoringa, izvještava Indikator.ba. Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske izdala je dozvolu za obavljanje djelatnosti faktoringa društvu FAKTORIS d.o.o. Banja Luka. Društvo za faktoring osnovalo je više lica sa pojedinačnim vlasništvom u osnovnom kapitalu ispod 10 posto. Ova lica nisu međusobno povezana...