Godišnje TV Bingo pomogne rad različitih organizacija i udruženja sa preko 370.000 KM

22/10/2019. | Tema u fokusu

Lutrija Bosne i Hercegovine ovlaštena je za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu na području Federacije Bosne i Hercegovine. Osnovni zadatak Lutrije Bosne i Hercegovine je ljude učiniti sretnim priređujući im igre odgovorno, sigurno, transparentno, zabavno za igrače, a korisno za društvo. Društvenu odgovornost Lutrija Bosne i Hercegovine manifestuje aktivnom podrškom u oblastima...