PK FBiH: Digitalni marketing i društveni mediji

01/08/2018. | Novosti

Kako koristiti digitalni marketing i društvene mreže za unaprjeđenje poslovanja, bolje povezivanje i interakciju sa kupcima odnosno korisnicima, te efikasniju komunikaciju i promociju organizacije bilo je u fokusu radionice „Digitalni marketing i društveni mediji“, koju je organizirala Privredna komora FBiH u Sarajevu. Učesnicima radionice predstavljeni su brojni digitalni alati koji mogu značajno doprinijeti realizaciji strateških...