Porodilje u Kantonu Sarajevo dobijat će po 1.000 KM mjesečno

28/12/2021. | Novosti

Svaka porodilja u Kantonu Sarajevo, bez obzira na radno-pravni status, primat će mjesečnu naknadu u iznosu prosječne plate u FBiH, koja sada iznosi oko 1.000 KM. Definisano je to Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo. Njime...