Dogovoren nastavak saradnje na privlačenju stranih investicija iz Njemačke

11/03/2021. | Novosti

Direktorica FIPA-e Milica Marković upoznala je ambasadoricu SR Njemačke u BiH NJ.E. Margret Uebber o radu i nadležnostima Agencije, ističući da FIPA BiH pruža informacije, analize i savjete potencijalnim investitorima o poslovnom i investicijskom okruženju, uključujući zakonodavstvo koje se odnosi na direktna strana ulaganja. Tu su takođe i informacije o ekonomskim kretanjima u zemlji, prezentacija...