Amila Bećirević nova direktorica Ljekarske komore FBiH

12/10/2020. | Novosti

Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine dobila je novo rukovodstvo, a u naredne četiri godine funkciju predsjednika ove asocijacije obnašat će Amila Bećirević iz Tuzle, dok je za predsjednika Skupštine izabran Amir Iglica iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. “U naredne četiri godine planiram raditi na afirmaciji ljekarske struke, poboljšanju statusa ljekara i poboljšanju zdravstvene...