Kreće anketiranje poslodavaca i istraživanje tržišta rada u FBiH

14/01/2022. | Novosti

Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa službama za zapošljavanje, a uz podršku projekta Evropske unije “Unapređenje istraživanja tržišta rada”, pokreće aktivnosti anketiranje poslodavaca – istraživanje tržišta rada u Federaciji BiH 2021/2022. Istraživanje tržišta rada obavlja se u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, te Programom rada Federalnog zavoda...

U BiH počinje anketiranje građana o poslovnim i privatnim putovanjima

15/10/2019. | Novosti

Statističke institucije u BiH (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) od 17. do 31. oktobra provest će Anketu o poslovnim i privatnim putovanjima na uzorku od 5.650 slučajno odabranih domaćinstava iz svih krajeva BiH, od toga u Federaciji BiH na uzorku od 3.300 domaćinstava. Na taj način...

Sutra počinje anketiranje domaćinstava u BiH u statističke svrhe

16/09/2019. | Novosti

Oko 120 anketara, akreditovanih od statističkih institucija, će u naredna 22 dana počevši od sutra prikupljati podatke o domaćinstvima zbog provjere da li je od 2009. godine, kada je urađen prvi Master uzorak, došlo do manjih ili većih promjena na terenu. Anketari će u oko 60.000 domaćinstava prikupljati osnovne demografske podatke o broju članova domaćinstava,...

Naredne sedmice počinje anketiranje građana o radnoj snazi

06/04/2018. | Tržišta i finansije

Agencija za statistiku BiH od 9. do 22. aprila provodit će Anketu o radnoj snazi, koja će omogućiti praćenje stanja i promjena na tržištu rada Bosne i Hercegovine, odnosno veličina, struktura i obilježja aktivnog i neaktivnog stanovništva. “U saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku Anketa će se provesti na reprezentativnom uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je...