Predložena dopuna Prostornog plana Koridora Vc na pojedinim dionicama

12/03/2023. | Novosti

U Federaciji Bosne i Hercegovine predložena je dopuna Prostornog plana vezanog za izgradnju Kordora Vc na pojedinim dionicama. Time se ne mijenja sama utvrđena trasa autoceste, već je razlog, osim prilagođenijih tehničkih rješenja, potreba za izgradnjom novih saobraćajnih čvorišta i pratećih putnih objekata na nekoliko tačaka duž trase radi povezivanja postojećih cesta s Koridorom, odnosno...