Denis Lasić, v. d. direktor: JP Autoceste FBiH privukle rekordnih 600 milijuna eura bespovratnih sredstava EU za izgradnju Koridora Vc

09/10/2023. | Tema u fokusu

Koridor Vc počinje u Budimpešti (Mađarska), prolazi kroz Osijek (Hrvatska), te kroz Bosnu i Hercegovinu od Svilaja preko Doboja, Zenice, Sarajeva, Mostara i završava se na Bijači gdje se veže s autocestom A1 (Dalmatina) u Hrvatskoj. Kroz Bosnu i Hercegovinu je 325 kilometra Koridora Vc što BiH čini centralnom tranzitnom rutom. Koridor Vc predstavlja veliki...

Najviši vijadukt na Koridoru 5C ubrzo će biti spojen

04/05/2020. | Novosti

Radovi na izgradnji dionice Koridora 5c kod Zenice napreduju planiranom dinamikom. Za spajanje lijeve trase vijadukta Babina rijeka ostalo je još samo tri metra, a po planu teku i radovi na tunelu Zenica. Zenička obilaznica je, zbog konfiguracije terena, predstavljala najzahtevniji projekt Koridora 5c, ali radovi teku planiranom dinamikom i sve bi trebalo da bude...