Bradara: Potrebno izmijeniti propise o deviznom poslovanju u FBiH

27/05/2018. | Tržišta i finansije

Propise o deviznom poslovanju na području Federacije BiH potrebno je izmijeniti radi ispunjenja uvjeta iz Akcionog plana Vijeća ministara vezanog za provođenje aktivnosti na sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma u skladu s pravilima FATF-e, kao i harmoniziranja propisa o deviznom poslovanju u zemlji i daljnjeg usklađivanja s direktivama EU. Iz tih razloga, kako je...