Ovo je trenutna procedura za zaposlenje medicinara u Njemačkoj tokom pandemije

11/02/2021. | Novosti

Početkom februara 2021. Njemačka je produžila epidemiološke mjere za prevenciju širenja pandemije koronavirusa, najkraće do 7. marta 2021. godine. Međutim, u okolnostima pandemije, procedure za zapošljavanje koje se tiču medicinskog osoblja nisu zaustavljenje. Štaviše, Njemačka je zbog potrebe za medicinskom radnom snagom ubrzala procedure za zaposlenje koje važe i za državljane zemalja izvan Evropske unije....