GIKIL: Posljedice nesreće najvećim dijelom sanirane

08/08/2018. | Industrija

Sanacija štete i aktivnosti na otklanjanju posljedica uzrokovanih nedavnom nesrećom, koja se dogodila tokom radova na razdvajaču sirovog katrana u Global Ispat Koksnoj Industriji d.o.o. Lukavac, teku prema predviđenoj dinamici, te su prvi veći rezultati već vidljivi. Radnici kompanije ulažu maksimalne napore kako bi završili poslove na pripajanju procesnih vodova sa urušenog rezervoara na rezervoar...