Cijena akcija HET-a skočila za više od 50%

18/01/2022. | Novosti

Akcije Hidroelektrana na Trebišnjici (HET) prodaju se po cijeni od 0,36 KM, što je skok za više od 50% u odnosu na prije sedam dana kada je mediji prenijeli namjeru tog preduzeća da emisijom akcija ide u dokapitalizaciju. Iako količina akcija HET-a kojima se posljednjih dana trguje na Banjalučkoj berzi nije velika, cijena je porasla...