Carinski službenici BiH i Južne Koreje o korištenju umjetne inteligencije i velikih baza podataka

20/10/2022. | Novosti

Korištenje umjetne inteligencije i velikih baza podataka u procesima upravljanja rizicima, bila je tema dvodnevnog seminara koji je održan u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO). Seminar je finansirala državna Korejska agencija za unapređenje trgovine i promociju stranih investicija (KOTRA), a organizovan u saradnji KOTRA, Carinske uprave Južne Koreje i konsultantske IT kuće NT Robotics, Baseline...