Najskuplji život u Evropi u 2020. bio je u Švicarskoj, a najjeftiniji u Rumuniji i Turskoj

23/06/2021. | Novosti

Cijene robe široke potrošnje i usluga u državama članicama Evropske unije u 2020. godini, prema podacima Eurostata, dosta su se razlikovale. Najkuplji život je u Švicarskoj, a od zemalja Evropske unije to je Danska, koja je imala najviši nivo cijena, čak 141 posto iznad prosjeka EU, a slijede je Irska i Luksemburg sa 136 posto...