Brzorastuće kompanije pokazuju kako uspjeti i kako zadržati kadar u BiH

25/04/2019. | Tema u fokusu

Brzorastuće kompanije pokretačka su snaga svjetske ekonomije u 21. stoljeću, a odgovore na neka od najčešćih i najkompleksnijih pitanja i dilema u poduzetništvu moguće je pronaći upravo u njima – poduzetničkim zvijezdama koje u kontinuitetu ostvaruju rast ključnih finansijskih parametara. Kontinuiran rast i razvoj i pretvaranje prepreka u prednosti izazovi su koje je uspješno savladalo...