FIPA: Potpisan Memorandum o saradnji sa američkom nevladinom organizacijom CRS

04/04/2018. | Investicije

Agencija za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) potpisala je Memorandum o saradnji s američkom nevladinom organizacijom CRS s ciljem definisanja partnerstva u provođenju projekta RAST-Restoring Accountability and Supporting Transformation, kojeg finansira USAID, a implementira CRS. Projek RAST podrazumjeva pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u BiH, koje su opredijeljene da intentzivno rade na uspostavi povoljnog poslovnog...