Čuvari rijeka zahtjevaju ekološki prihvatljiv protok

28/09/2019. | Novosti

Koalicija za zaštitu rijeka BiH poziva nadležne agencije, ustanove, ministarstva i eksperte bioloških i hidroloških nauka da se što hitnije posvete rješavanju problema ekološki prihvatljivog protoka u BiH, provedu neophodna istraživanja i analize, te izrade Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku koji će biti primjenjiv. Ovo je poruka koju su aktivisti Koalicije za zaštitu rijeka BiH...