‘Dani osiguranja u BiH’ – Zaštita građana je naš primarni cilj

27/09/2019. | Novosti

Pozdravnim govorom Damira Hadžića, predsjednika Upravnog odbora UDO FBiH, predsjednika Uprave Euroherc osiguranje d.d Sarajevo, otvorena je prva regionalna konferencija struke osiguranja “Dani osiguranja u BiH”. “Osiguranja imaju snažan investicioni potencijal koji je potpuno neiskorišten, a o čemu ćemo danas nešto reći u okviru prvog panela. Osiguranja nude rješenja u oblasti katastrofalnih rizika, poplava, zemljotresa,...

Konferencija Dani osiguranja u BiH: Podići svijest građana o značaju osiguranja

23/09/2019. | Novosti

Penzijsko, zdravstveno i druge vrste osiguranja imovine i lica garantiraju materijalnu sigurnost nakon isteka radnog staža, što je težnja modernog čovjeka. Ipak, uprkos ovoj težnji, te promjenljivim prilikama i iskušenjima modernog života, građani Bosne i Hercegovine se teško odlučuju kako na osiguravanje imovine tako i na osiguravanje lica. Vodeći se idejom da je građanima prije...

“Dani osiguranja u BiH” – Osiguranje je pomoć u izazovima modernog života

11/09/2019. | Novosti

Elementarne nepogode, nezgode na putu, u školi, na ulici, nenadani zdravstveni troškovi, oštećenja ili uništenja imovine… dio su svakodnevnice modernog života. Iako svjesni ovih činjenica, građani Bosne i Hercegovine u velikoj mjeri nemaju naviku da teret rizika koji nose prebace na osiguravajuća društva i tako sebi, svojoj porodici i svojoj imovini obezbijede odgovarajuću zaštitu. Osiguranje...