Podrška BH Telecoma inicijativi za snižavanje cijena roaminga između zemalja EU i zemalja Zapadnog Balkana

09/12/2022. | Novosti

Kompanija BH Telecom je jedan od potpisnika Deklaracije o roamingu koja je zaključena u Tirani, na Samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana. U ime BH Telecoma Deklaraciju je potpisao Samir Jusufović, član Uprave i izvršni direktor za pravne poslove. Potpisivanjem ove Deklaracije su započete aktivnosti na značajnijem snižavanju cijena roaminga i između zemalja EU i...