Vlada FBiH – Javni poziv za dodjelu koncesija za istraživanje i eksploataciju nafte i plina

Vlada Federacije BiH objavit će u oktobru međunarodni javni poziv za dodjelu koncesije za...