Budžetski propisi EU štite vrijednost eura

Francuska i Italija smatraju da fiskalna pravila Evropske unije treba da omoguće širi prostor za...