U Hercegovini odlični uslovi za maslinarstvo

Hercegovina ima odlične uslove za maslinarstvo. Ipak, ova proizvodnja još je na početnim koracima,...