BHK CIGRE – Energetičari sustižu Evropu

Bosanskohercegovački komitet Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (BHK CIGRE) započeo...