Evropska energetska i klimatska politika centralna tema Energetskog samita 2020

10/03/2020. | Novosti

Evropska energetska i klimatska politika centralna je tema Energetskog samita u Bosni i Hercegovini 2020 koji će biti održan od 18. do 20. marta u Neumu. Samit će okupiti više od 400 učesnika, ključnih aktera energetskog sektora u BiH, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti te predstavnike nevladinih organizacija koji će razgovarati o evropskoj energetskoj i...

Energetski samit BiH u Neumu od 18. do 20. marta

09/03/2020. | Novosti

Energetski samit 2020 u Bosni i Hercegovini bit će održan od 18. do 20. marta u Neumu. Organizatori samita su USAID Projekat asistencije energetskom sektoru u BiH (USAID EPA) i Britanska ambasada Sarajevo, a pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne...