Za uvezivanje staža radnika rudnika uglja u koncernu EPBiH odobreno više od 4,6 miliona KM

27/01/2022. | Novosti

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom odobrava Rudniku uglja Kreka d.o.o. Tuzla, Rudniku mrkog uglja Kakanj d.o.o Kakanj, Rudniku mrkog uglja Breza d.o.o. Breza i Rudniku mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica sredstva za uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO za radnike koji su stekli uslove...

Vlada FBiH izdvaja 6 miliona KM za Željeznice radi konsolidacije

09/04/2021. | Novosti

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera “Subvencije javnim preduzećima – Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH Sarajevo” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Svrha Programa, vrijednog 6 miliona KM, jeste provođenje Zakona o finansijskoj konsolidaciji po kojem Federacija BiH, u svojstvu...