VTK BiH – Dvojezično izdanje Incoterms®2020

Međunarodna trgovinska komora iz Pariza je objavila najnovije, revidirano izdanje Incoterms 2020...