VTK BiH – Dvojezično izdanje Incoterms®2020

26/06/2020. | Tema u fokusu

Međunarodna trgovinska komora iz Pariza je objavila najnovije, revidirano izdanje Incoterms 2020 koje važi od 1. januara 2020. Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je, koristeći ekskluzivno pravo otkupa autorskih prava, izdala dvojezično izdanje Incoterms®2020. Incoterms 2020 sadrže pravila MTK-a za korištenje 11 Incoterms trgovačkih termina, uzimaju u obzir najnovija dostignuća u komercijalnoj praksi te ažuriraju...