Mogućnost poslovne saradnje sa indonezijskim kompanijama

Mogućnosti ostvarivanja poslovne saradnje bile su povod posjete ambasadorice Republike Indonezije...