Očišćena dionica korita Vrbasa, prikupljene velike količine smeća i otpada

09/08/2019. | Novosti

Aktivnosti Ekološke regate Inicijative Čist Vrbas koje su uključile čišćenje korita i priobalja rijeke Vrbas na dijelu toka od Rekavica do Karanovca uspješno je okončana. Tokom akcije prikupljeno je više od 200 vreća smeća, kao i ogromna količina drvnog otpada, trulih stabala i nagomilanog šiblja. ”Ekološki segment ovogodišnjih regata je važan i da bismo sačuvali...