Očišćena dionica korita Vrbasa, prikupljene velike količine smeća i otpada

Aktivnosti Ekološke regate Inicijative Čist Vrbas koje su uključile čišćenje korita i priobalja...