Inspektori rada na području Kantona Sarajevo izvršili 1.635 nadzora

Prema polugodišnjem izvještaju Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite kantonalni...