Saradnja entitetskih inspekcijskih organa

14/12/2018. | Novosti

Vršilac dužnosti direktora Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske Danijela Batar i direktor Federalne uprava za inspekcijske poslove Anis Ajdinović održali su u Banjoj Luci radno-konsultativni sastanak na kojem su razgovarali o pitanjima od zajedničkog interesa u oblasti inspekcijskog nadzora. Usaglašavanje entitetskih propisa, jednoobraznost kontrola u vanjskotrgovinskom prometu, međuentitetski saobraćaj, eksploatacija resursa u blizini...