Obilježen Svjetski dan intelektualnog vlasništva

26/04/2022. | Novosti

Svjetski dan intelektualnog vlasništva obilježava se svake godine 26. aprila, sa ciljem promoviranja uloge koju prava intelektualnog vlasništva imaju u podsticanju kreativnosti i inovativnosti. Ovogodišnja tema “Intelektualno vlasništvo i mladi: Inovacija za bolju budućnost” stavlja naglasak na inovacije i kreativnost mladih, prepoznajući njihov ogroman potencijal da pronađu nova i bolja rješenja koja podržavaju prelazak ka...