Izabran projektant za izradu idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko – jonskog koridora

14/06/2022. | Novosti

Nakon provedene tenderske procedure, iz Javnog poduzeća Autoceste FBiH izabrali su projektanta za izradu idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko – jonskog koridora, dionica Stolac – Interregionalni čvor Počitelj. Za projektanta navedenog dijela Jadransko – jonskog koridora odabrana je grupa ponuđača, koju čine IGH d.o.o. Mostar, Institut IGH d.d. Zagreb i Integra d.o.o. Mostar, izvijestili...