Dostupni izvještaji o internoj reviziji i finansijskom upravljanju i kontroli

30/05/2018. | Novosti

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH sačinila je konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2017. godinu i konsolidovani izvještaj interne revizije za 2017. godinu. Vijeće ministara BiH razmatralo je oba izvještaja i obavezalo Centralnu hamonizacijsku jedinicu (CHJ) Ministarstva finansija i trezora BiH da ih dostavi Parlamentarnoj skupštini...